Tjänster och priser

Tjänster
Digitala möten har fördelen att man kan bestämmer var man befinner sig fysiskt under sessionen. En lugn och trygg plats där man kan sitta ostört under hela den uppbokade tiden. Boka en första 20 minuter session gratis för mer information om hur du kan få hjälp och priser för de olika tjänsterna. Betalning sker genom fakturering.

Förändringscoachning

Förändringscoachning: Få hjälp i processen att göra förändringar i privatlivet och yrkeslivet. Jag använder olika metoder för att hjälpa till individuell utveckling, målsättning och handlingsplan för att genomföra förändringen.
Digitala individuella samtal.
Kontakta mig för mer information.

Sorgbearbetning

Sorgbearbetning enligt metoden från Svenska institutet för sorgbearbetning.  Få hjälp att bearbeta en förlust. En förlust kan vara dödsfall, skilsmässa, sjukdom eller livssorg för när livet inte blev som planerat. Digitala individuella samtal.
Kontakta mig för mer information.

Konsult

Organisationsutveckling:  
Låt personalen blomstra genom ökad motivation och engagemang på arbetsplatsen. Förebygg stress, utmattning, ångest och psykisk ohälsa samt förbered er med en handlingsplan för när någon i personalen drabbas av en förlust och sorg. 

Digitala grupparbeten med personalen för handlingsplaner vid förlust.
Digitala enskilda samtal med personal som behöver hjälp med sorgbearbetning, motivation, stress mm.

Kontakta mig för mer information.

Andra uppdrag på plats i Sverige:
Behöver ni en vikarierande enhetschef på plats i Sverige, under en period, så hjälper jag gärna till. Kontakta mig för mer information.